صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی دو ماه و سیزده روزه منتهی به ۳۱فروردین ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صورتهای مالی دوره مالی دو ماه و سیزده روزه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود