صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۰۵۶,۹۷۸,۴۱۶,۵۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۰۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۱۱:۳۶:۱۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۱۱,۲۳۸ ۱۱,۱۶۱ ۱۱,۱۶۱ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۵۶,۹۷۸,۴۱۶,۵۵۶
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۱۱,۲۳۹ ۱۱,۱۶۲ ۱۱,۱۶۲ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۵۷,۲۱۹,۰۰۳,۷۹۹
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۱۱,۲۳۹ ۱۱,۱۶۲ ۱۱,۱۶۲ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۵۷,۴۵۹,۶۱۲,۸۱۰
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۱,۲۴۰ ۱۱,۱۶۳ ۱۱,۱۶۳ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۵۷,۷۰۰,۲۴۳,۵۴۹
  ۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۱۱,۲۳۸ ۱۱,۱۶۱ ۱۱,۱۶۱ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۳۶۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۰۵۹,۳۴۵,۴۹۲,۰۵۶
  ۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۱,۲۲۲ ۱۱,۱۴۵ ۱۱,۱۴۵ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۰۵۵,۵۰۳,۱۸۵,۴۳۷
  ۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱۱,۱۴۳ ۱۱,۰۶۶ ۱۱,۰۶۶ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۰۳۰,۰۸۷,۴۳۵,۱۴۵
  ۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۱,۴۶۸ ۱۱,۳۸۹ ۱۱,۳۸۹ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۱۵۴,۷۷۹,۱۰۲,۲۷۷
  ۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۱۱,۵۸۹ ۱۱,۵۱۰ ۱۱,۵۱۰ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۷,۹۱۷,۸۴۰,۱۰۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۱,۵۹۰ ۱۱,۵۱۰ ۱۱,۵۱۰ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۸,۱۶۸,۰۰۲,۷۹۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۱,۵۹۱ ۱۱,۵۱۱ ۱۱,۵۱۱ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۸,۴۱۸,۱۸۶,۹۳۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۱,۸۵۹ ۱۱,۷۷۸ ۱۱,۷۷۸ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۳۴۹,۶۹۸,۸۹۳,۸۴۵
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۱,۸۹۷ ۱۱,۸۱۵ ۱۱,۸۱۵ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۳۶۳,۳۹۴,۵۰۶,۰۷۵
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۱,۹۵۹ ۱۱,۸۷۷ ۱۱,۸۷۷ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۳۸۶,۲۹۶,۹۳۶,۵۳۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۱,۸۳۶ ۱۱,۷۵۵ ۱۱,۷۵۵ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۳۴۱,۳۰۱,۸۳۰,۳۰۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱۲,۱۲۹ ۱۲,۰۴۶ ۱۲,۰۴۶ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۴۴۸,۴۸۹,۲۰۳,۲۲۴
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱۲,۱۲۹ ۱۲,۰۴۶ ۱۲,۰۴۶ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۴۴۸,۵۷۹,۶۵۵,۲۵۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۲,۱۳۰ ۱۲,۰۴۷ ۱۲,۰۴۷ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۴۴۸,۸۲۲,۴۱۶,۸۴۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۲,۰۶۰ ۱۱,۹۷۷ ۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۴۲۳,۲۶۱,۰۲۴,۴۴۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۲,۱۶۴ ۱۲,۰۸۱ ۱۲,۰۸۱ ۰ ۰ ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۵۱۱,۱۹۵,۲۳۷
  مشاهده همه