صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۶۲,۰۵۸,۹۵۶,۵۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۱۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۰۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۰۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۶:۵۹:۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۱,۰۹۴ ۱۱,۰۱۹ ۱۱,۰۱۹ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۶۲,۰۵۸,۹۵۶,۵۹۶
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۱,۰۸۷ ۱۱,۰۱۳ ۱۱,۰۱۳ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۵۵۸,۱۲۳,۱۰۹,۶۴۱
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۱,۲۸۷ ۱۱,۲۱۱ ۱۱,۲۱۱ ۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۵۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۶۳۹,۲۸۶,۳۲۱,۹۴۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۱,۲۳۲ ۱۱,۱۵۵ ۱۱,۱۵۵ ۰ ۰ ۵۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰۳,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۲,۰۸۹,۶۰۳,۵۳۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۱,۳۹۱ ۱۱,۳۱۳ ۱۱,۳۱۳ ۰ ۰ ۵۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰۳,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۵۶۶,۰۴۶,۶۰۳,۱۴۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۱,۳۹۲ ۱۱,۳۱۴ ۱۱,۳۱۴ ۰ ۰ ۵۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰۳,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۵۶۶,۳۶۲,۴۵۸,۱۷۳
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۱,۳۹۶ ۱۱,۳۱۷ ۱۱,۳۱۷ ۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰۳,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۵۶۷,۷۳۹,۰۳۰,۸۴۲
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۱,۳۸۸ ۱۱,۳۰۹ ۱۱,۳۰۹ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۴,۱۹۸,۰۸۹,۵۰۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۱,۳۸۱ ۱۱,۳۰۳ ۱۱,۳۰۳ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۲,۱۷۴,۳۱۲,۹۰۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۱,۲۷۹ ۱۱,۲۰۲ ۱۱,۲۰۲ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۹۳۱,۰۴۹,۴۲۹
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۱,۲۹۸ ۱۱,۲۲۲ ۱۱,۲۲۲ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۴۶۹,۷۵۰,۴۸۴,۷۹۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۱,۲۰۳ ۱۱,۱۲۸ ۱۱,۱۲۸ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۴۳۲,۱۳۳,۲۰۸,۳۶۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۱,۲۰۴ ۱۱,۱۲۸ ۱۱,۱۲۸ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۴۳۲,۴۴۱,۲۲۲,۲۲۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۱,۲۰۵ ۱۱,۱۲۹ ۱۱,۱۲۹ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۴۳۲,۷۴۹,۲۳۶,۳۷۷
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۱,۰۱۶ ۱۰,۹۴۲ ۱۰,۹۴۲ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۸,۱۷۴,۹۸۰,۶۱۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۰,۹۴۰ ۱۰,۸۶۶ ۱۰,۸۶۶ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۳۲۷,۹۵۰,۰۵۴,۱۵۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۱,۱۵۲ ۱۱,۰۷۶ ۱۱,۰۷۶ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۴۱۱,۶۵۸,۸۲۳,۹۵۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۱,۰۴۷ ۱۰,۹۷۲ ۱۰,۹۷۲ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۳۷۰,۲۵۶,۵۴۰,۱۲۸
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱۰,۹۷۵ ۱۰,۹۰۱ ۱۰,۹۰۱ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۳۴۱,۸۵۳,۴۳۱,۲۹۴
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱۰,۹۷۶ ۱۰,۹۰۲ ۱۰,۹۰۲ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۳۴۲,۱۵۴,۱۶۱,۴۶۸
  مشاهده همه