صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۲) ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۲) ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱.۰۸ (۰.۰۴) ۴,۹۶۸ (۱۳.۸۱)
۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۷۲.۸۵ ۱۰۱.۴۴
۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ (۱.۵۸) (۱.۴۵) (۹۹.۷) (۹۹.۵۱)
۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (۱.۰۲) (۰.۶۸) (۹۷.۶۶) (۹۱.۸۵)
۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ (۰.۶۶) (۰.۴۹) (۹۰.۹۷) (۸۳.۱۷)
۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۸) ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۳ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ (۰.۸۸) (۰.۵۵) (۹۵.۹۷) (۸۶.۷۷)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ (۰.۰۵) (۰.۳۴) (۱۶.۷) (۷۱.۴۴)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ (۱.۰۸) (۰.۹۱) (۹۸.۱۲) (۹۶.۴۹)
۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ (۰.۹۳) (۰.۲۳) (۹۶.۶۴) (۵۶.۵۹)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ (۰.۰۶) ۰ (۱۸.۲۳) ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۰.۳۶ (۰.۱۷) ۲۶۶.۶ (۴۶.۷۱)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ (۰.۵۷) (۰.۵۴) (۸۷.۵۲) (۸۵.۹۸)
۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ (۰.۰۳) (۰.۱۶) (۱۰.۵۵) (۴۵.۲)