صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۱) ۲۱.۹۹ (۳۰.۰۱)
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۱.۷۷) (۱.۵۸) (۹۹.۸۵) (۹۹.۷)
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۵ ۰.۱۶ ۵۲۲.۰۱ ۷۹.۵۹
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۱.۴) (۰.۹۶) (۹۹.۴۱) (۹۷.۰۳)
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۷) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۰.۰۳) ۰ (۹.۲۲) ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۰.۰۷ (۰.۶۹) ۲۹.۴۵ (۹۱.۹۵)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۰۵ ۱.۴ ۲۱.۳۷ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۹ ۰.۶۹ ۲,۵۴۷.۴۵ ۱,۱۲۱.۰۴
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۱۸) (۰.۳۴) (۴۷.۸۵) (۷۱.۵۸)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۸۴ ۰.۸۹ ۲,۰۵۴.۷۶ ۲,۴۶۰.۹۲
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۳) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱.۷۱ ۱.۶۲ ۴۸,۴۵۰.۳۸ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۷ (۰.۰۴) ۱,۱۷۳.۰۹ (۱۲.۶۱)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۱.۹) (۰.۸۳) (۹۹.۹۱) (۹۵.۲۹)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۹۵ ۰.۶ ۳,۰۲۹.۳۹ ۷۷۳.۴۷
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۶۵ ۰.۹۲ ۹۶۹.۳۱ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۹) ۰
«1234»