صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ (۱.۸) (۲.۳۵) (۹۹.۸۷) (۹۹.۹۸)
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ (۱.۴۴) (۱.۴۸) (۹۹.۵) (۹۹.۵۷)
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۵) ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۹ ۰
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۰.۴ ۰.۶۵ ۳۲۹.۴۶ ۹۶۷.۲۵
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ (۰.۰۴) ۰.۵۳ (۱۲.۲۶) ۵۸۹.۰۱
۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ (۰.۰۷) ۰.۶۹ (۲۳) ۱,۱۱۳.۴۵
۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱.۱۶ ۰.۲۱ ۶,۷۴۶.۲۲ ۱۱۱.۴۷
۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ (۱.۷۵) (۱.۰۱) (۹۹.۸۴) (۹۷.۵)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۸۶) ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۱.۳۱ ۰.۸۷ ۱۱,۶۵۰.۴۱ ۲,۲۳۶.۸۵
۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰.۱ ۰ ۴۲ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ (۰.۵۳) ۰.۶۸ (۸۵.۴۱) ۱,۰۷۳.۷۵
۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۳.۷۸ ۳.۲۵ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱
۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ (۱.۸۲) (۲.۸) (۹۹.۸۸) (۱۰۰)
۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۶.۴۵) ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۰.۱۶ ۰ ۷۸.۲۹ ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ (۲.۸۷) (۱.۲۲) (۱۰۰) (۹۸.۸۷)