صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰.۹۷ ۰.۲۹ ۳,۲۳۱.۸۹ ۱۸۴.۱۲
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ (۰.۴۶) ۰.۰۸ (۸۱.۶۳) ۳۴.۰۷
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰.۶۹ ۰.۲۲ ۱,۱۲۵.۷۸ ۱۲۳.۶۶
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ (۰.۴۴) (۰.۱۲) (۷۹.۷۵) (۳۴.۵۱)
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۹ ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ (۰.۱۷) ۰.۱۱ (۴۵.۴۸) ۴۸.۲
۸ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰.۹۳ ۰.۱۱ ۲,۸۱۹.۲۱ ۴۷.۳۹
۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۰.۶۵) (۰.۴۱) (۹۰.۸۲) (۷۷.۳۸)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ (۰.۲) (۰.۱۲) (۵۱.۹۸) (۳۴.۳۶)
۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ (۰.۶۸) (۰.۵۱) (۹۱.۷۳) (۸۴.۲۶)
۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۵ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ (۰.۵۱) (۰.۳۵) (۸۴.۳۲) (۷۲.۳)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ (۰.۶۱) (۰.۴۸) (۸۹.۰۹) (۸۲.۸۱)
۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ (۰.۲) ۰.۱۱ (۵۱.۲۸) ۵۱.۲
۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (۰.۱۵) (۰.۰۴) (۴۱.۹۹) (۱۴.۰۲)
۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۰.۰۱ (۰.۰۷) ۵.۰۷ (۲۲.۸۷)
۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰