صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
دارندگان واحدهای ممتاز

 

ردیفنامتعداد
1 شرکت سبدگردان مفید 990,000
2 شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید 10,000
  جمع 1,000,000