صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
هزینه‌های صندوق
فهرستی از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می‌شود. به طور کلی هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشندعنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

صفر ریال

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

صفر ریال

کارمزد مدیر

 1-  کارمزد ثابت حداکثر  1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه ­گذاری در آن­ها

2- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه­التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق  با لحاظ شرایط ذیل:

2-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی­ گردد.

2-2- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می­ گردد.

2-3- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

2-4-با توجه به وجود هزینه­ های صندوق، هزینه معاملات و حساب­های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی­ گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می­ گردد.

کارمزد متولی

سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1000میلیون ریال و حداکثر 1500 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد بازارگردان

سالانه 1 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 750 میلیون ریال به ازای هرسال مالی.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک دهم درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1 میلیارد ریال می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

مبلغ 5000 میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متغییر به شرح ذیل می‌باشد:

1- سالانه 0.00025 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛

2- سالانه 0.00015 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 30 هزار تا 50 هزار میلیارد ریال؛

3- سالانه 0.000005 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 50 هزار میلیارد ریال به بالا؛

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد درجه­بندی ارزیابی عملکرد صندوق

[معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع]

کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق

مبلغ ثابت 447.584.680 ریال برای دوره 365 روزه.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس

مطابق با مقررات سازمان بورس

توضیحات: 

(الف) کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی­الحساب دریافتنی سپرده­های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابرضرب‌در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف

500 میلیون ریال برای صندوق­های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5،000 میلیارد ریال و برای صندوق­های سرمایه­گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف 1،000 میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با 3 یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. 

 (ج) هزینه‌های دسترسی به نرم‌‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود. 

(هـ) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا

 که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد.
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود