صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۰.۹۶۵ %۰.۲۸۷
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۰.۵۸۸ %۰.۵۸
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۳.۵۲۴ %۳.۵۹۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ (۳.۷۹۸)% (۳.۴۵۹)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ (۱۰.۶۸۲)% (۱۰.۵۳۱)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۴۵.۹۹۹ %۴۴.۲۷۴
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۴۵.۴ %۵۳.۶۲۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۴ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۲۷)% (۱۰.۱۶)%