صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۰.۰۳) ۰ (۹.۲۲) ۰
۴۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۰.۰۷ (۰.۶۹) ۲۹.۴۵ (۹۱.۹۵)
۴۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۰۵ ۱.۴ ۲۱.۳۷ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۴۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۹ ۰.۶۹ ۲,۵۴۷.۴۵ ۱,۱۲۱.۰۴
۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۱۸) (۰.۳۴) (۴۷.۸۵) (۷۱.۵۸)
۴۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۸۴ ۰.۸۹ ۲,۰۵۴.۷۶ ۲,۴۶۰.۹۲
۴۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۳) ۰
۴۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱.۷۱ ۱.۶۲ ۴۸,۴۵۰.۳۸ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۷ (۰.۰۴) ۱,۱۷۳.۰۹ (۱۲.۶۱)
۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۱.۹) (۰.۸۳) (۹۹.۹۱) (۹۵.۲۹)
۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۹۵ ۰.۶ ۳,۰۲۹.۳۹ ۷۷۳.۴۷
۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۶۵ ۰.۹۲ ۹۶۹.۳۱ ۲,۷۶۷.۵۱
۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۹) ۰
۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۹) ۰
۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۹) ۰
۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۶۹ ۰.۴۱ ۱,۱۴۱.۸۹ ۳۴۵.۲۵
۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰.۱۷ ۰.۰۷ ۸۳.۵۳ ۲۸.۰۵