صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/03/07 16,383 16,274 16,274 0 0 875,500,000 0 301,300,000 574,200,000 9,344,372,255,964
2 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/03/06 16,684 16,572 16,572 0 0 875,500,000 0 301,300,000 574,200,000 9,515,925,625,379
3 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/03/05 16,928 16,814 16,814 0 0 875,500,000 0 301,300,000 574,200,000 9,654,682,932,549
4 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/03/04 16,929 16,815 16,815 0 0 875,500,000 0 301,300,000 574,200,000 9,655,279,835,758
5 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/03/03 16,928 16,814 16,814 0 300,000 875,500,000 0 301,300,000 574,200,000 9,654,380,410,607
6 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/03/02 16,860 16,747 16,747 0 0 875,200,000 0 301,300,000 573,900,000 9,611,189,633,507
7 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/03/01 16,867 16,753 16,753 0 3,600,000 875,200,000 0 301,300,000 573,900,000 9,614,679,372,286
8 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/02/31 16,879 16,765 16,765 0 1,400,000 871,600,000 0 301,300,000 570,300,000 9,560,971,972,436
9 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/02/30 16,686 16,572 16,572 0 0 870,200,000 0 301,300,000 568,900,000 9,427,997,430,647
10 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/02/29 16,984 16,868 16,868 0 0 870,200,000 0 301,300,000 568,900,000 9,596,329,910,910
11 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/02/28 16,983 16,868 16,868 0 0 870,200,000 0 301,300,000 568,900,000 9,596,272,737,941
12 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/02/27 16,995 16,880 16,880 0 0 870,200,000 0 301,300,000 568,900,000 9,602,770,351,230
13 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/02/26 16,775 16,661 16,661 0 0 870,200,000 0 301,300,000 568,900,000 9,478,373,603,865
14 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/02/25 16,759 16,645 16,645 0 0 870,200,000 1,000,000 301,300,000 568,900,000 9,469,552,831,372
15 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/02/24 16,849 16,733 16,733 0 500,000 870,200,000 5,800,000 300,300,000 569,900,000 9,536,276,580,777
16 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/02/23 16,234 16,123 16,123 0 0 869,700,000 8,000,000 294,500,000 575,200,000 9,273,961,533,254
17 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/02/22 16,535 16,422 16,422 0 0 869,700,000 0 286,500,000 583,200,000 9,577,328,107,322
18 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/02/21 16,538 16,425 16,425 0 0 869,700,000 0 286,500,000 583,200,000 9,579,195,997,066
19 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/02/20 16,512 16,399 16,399 0 0 869,700,000 3,400,000 286,500,000 583,200,000 9,563,948,988,119
20 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/02/19 16,999 16,884 16,884 0 0 869,700,000 0 283,100,000 586,600,000 9,903,948,561,330