صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ 1401.03.10
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ 1401.03.10
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست