صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 1401.03.10
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 1401.03.10
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست