صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع - افزایش سقف-تغییر پارامتر بازارگردانی 1400.12.15
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرارم مفید طبق ماده 28 اساسنامه، در روز یکشنبه مورخ 1400/12/15 ساعت 12 و 13 در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست