صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ 1402.02.20
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ 1402.02.20
متن خبر

به استحضار می‌رساند، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید طبق ماده 28 اساسنامه، با موضوع افزودن کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق به جدول هزینه‌ها در امیدنامه صندوق، روز چهارشنبه مورخ 1402/02/20 ساعت 15 به نشانی بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان‌کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51، تشکیل می‌گردد.

پیوست